logo_black

Jag är av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör. Det innebär att min utbildning är godkänd, att jag genomgått och klarat nationella teoretiska och praktiska prov.

I och med certifieringen förbinder man sig att följa branschens etiska regler, att ha gällande ansvarsförsäkring och att iaktta tystnadsplikt. En certifierad massör för alltså aldrig, utan kundens medgivande, vidare sådant som framkommer under massagebehandlingen.

 

 

bild2

:  Bramassage  :  Smedjegatan 48  :  231 70 ANDERSLÖV  :  070 421 63 03  :  malin@bramassage.nu  :

Startsidan   Kontakt   Vad är massage?   Hur går det till?   När är det bra?   När är det inte bra?   Etik och ansvar